Dla autorów

Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 4 punkty.

Wskazówki dla autorów (plik pdf do pobrania)

Formatka artykułu (plik word do pobrania)

Zasady recenzowania (pobierz plik PDF)

Oświadczenie autora (pobierz plik)

 

Zasady publikowania w Czasopiśmie Naukowo-Technicznym Górnictwa Rud "CUPRUM"
(plik pdf do pobrania)