ISSN 0137-2815
Kwartalnik CUPRUM znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie otrzymują 4 punkty.
Czasopismo jest indeksowane w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech oraz Index Copernicus ICV 2015: 51.89.

 

Pierwszy numer czasopisma został wydany w 1971 roku. Czasopismo jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są artykuły naukowo-techniczne: oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne oraz komunikaty z dziedziny geologii i eksploatacji złóż, przeróbki rud, wentylacji, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji kopalń, organizacji i zarządzania, ekonomiki, ochrony środowiska i ochrony pracy oraz innych zagadnień dotyczących górnictwa.

Czasopismo jest przeznaczone przede wszystkim dla inżynierów i techników, a zwłaszcza dla pracowników instytutów przemysłowych, projektantów, konstruktorów, wytwórców, dozoru technicznego kopalń oraz informatyków i ekonomistów, zajmujących się problematyką górnictwa rud.

 

Zapraszamy do lektury naszego kwartalnika.

W numerze 2 (83)/2017:

 

  

Innowacyjne i ekonomiczne monitorowanie taśm przenośnikowych. Technologia rezonansu magnetycznego vs promieniowanie radiologiczne

Na rynku istnieje obecnie kilka systemów diagnozowania stanu taśm przenośnikowych z linkami stalowymi. Najpopularniejsze są urządzenia, które oceniają stan taśmy przenośnikowej poprzez analizę parametrów rejestrowanych przy użyciu technologii rezonansu magnetycznego. Jednak mają one istotne niedoskonałości i braki w porównaniu z systemami, które do diagnozy wykorzystują promieniowanie radiologiczne, np. CBGuard Life Extender X6. Krótkie porównanie obu systemów pozwoli na obiektywną analizę i odpowiedź na pytanie – czy monitorowanie stanu taśm przenośnikowych może być innowacyjne, a jednocześnie ekonomiczne? Więcej